Категория: 2017

Мероприятия на групата „Да обновим туристическите маршрути и обекти“– 2017г

През 2017г мероприятията по почистване на маршрути, обновяване на маркировки и монтаж табели се извършиха от членове, приятели и симпатизанти на групата „Да обновим туристическите маршрути и обекти“, родоначалник на ТД „Насам-Натам”.
Акциите се проведоха в Стара Планина, основно в НП Централен Балкан и неговите подстъпи. В дейностите се включиха около 100 доброволци. Рекапитулацията за свършеното е следната:
– Работи се по над 40 маршрута;
– Освежена беше маркировката и бяха почистени около 420 км туристически пътеки;
– Поставиха са 8 нови маркировъчни жалона;
– Бяха монтирани над 500 указателни стрелки по маршрут Ком – Емине (Е3), на разклоните от и за населените места и хижите.
Благодарни сме на всички наши Приятели, които отделиха от своето време, за да можем заедно да свършим тази огромна по обем работа и да превърнем Балкана в едно по-безопасно и приятно за посещение място.