Начало

Добре дошли в сайта на Туристическо дружество НАСАМ-НАТАМ. Ние сме приятели планинари, част от групата „Да обновим туристическите маршрути и обекти“ и Български планинарски съюз.

Създадохме юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ““ за по-добра представителност пред институциите. По-долу сме описали с няколко думи кои са най-важните и основни неща за нас.

1. КОИ СМЕ НИЕ? Познати хора в планинарските среди, всеки един от нас е доказал през годините желанието си и възможностите си да организира, провежда и напътства кампании, свързани с подобряване на туристическата инфраструктура.

2. Основните цели на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ са следните:
• Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
• Възстановяване, подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в туристическите обекти – хижи, заслони и други;
• Сътрудничество с държавната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
• Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
• Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви.

3. Съгласно Устава на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ всеки който споделя идеите, работи за осъществяване на целите и спомага за утвърждаването и добрия имидж на Дружеството може да стане негов член. Всеки кандидат член заплаща годишна вноска в размер на 50 лв.

4. За осъществяване на целите на Дружеството се набират и парични средства под формата на дарения, които ще бъдат изцяло изразходвани по предназначение и в началото на следващата година ще се публикува подробен отчет. Средствата се набират основно по два начина:
• По банковата сметка на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“:
IBAN: BG86BUIN95611000599066
BIC: BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
• Изпращане на пари по Еконт Експрес до : Офис Роял, гр. Бургас, Димо Колев 0898632446

5. Скоро ще бъде публикуван на страницата на Дружеството Календарен план на мероприятията, които ще се извършват през годината. За по-значимите ще се пускат отделни събития в групата „Да обновим туристическите маршрути и обекти“.

Вярваме, че заедно сме силни и ще успеем да осъществим мечтата си – достъпна и сигурна планина с точни, ясни и еднакви за всички правила за поведение