Ръководство

Димо Колев – председател на УС

Румяна Христова – член на УС

Елена Петрова – член на УС

Владимир Илиев – член на УС

Даниел Георгиев – член на УС