ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно общо събрание на 28 май 2022 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Триглав в Централна Стара планина, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на ТД „Насам-Натам“ за 2021 г.
2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2022 г.
3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“.
4. Промяна в Управителния съвет на ТД „Насам-Натам“.
5. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 18:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Може да харесате още...