ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 11 септември 2021 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Свищи плаз в Стара планина, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на ТД „Насам-Натам“ за 2020 г.
2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2021 г.
3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“.
4. Промяна в Управителния съвет на ТД “Насам-Натам“.
5. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 18:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

При промяна на епидемиологичната обстановка си запазваме правото да променим мястото и/или датата на Общото събрание.

Бонус за присъстващите членове на Общото събрание! Ще се поднови коловата маркировка по билото между х.Кашана и вр.Косица, която е в трагично състояние.

Бъдете здрави и до скоро.

Може да харесате още...