Отчети

Отчет ТД Насам-Натам за 2023г.

Това е нашия пълен отчет за дейностите през 2023г.
Можем да го обобщим така:

• Организирахме и проведохме 13 събития за подобряване на туристическата инфраструктура в Странджа и в Община Дългопол, като последното събитие – в Ахтопол беше и най-многочисленото ни досега – над 50 човека се включиха
• Монтирахме 135 указателни табели и 5 табла с карта в Странджа, 120 табели и 4 табла в община Дългопол
• Запознахме се с много нови приятели и последователи
• Приехме нови членове на дружеството
• Избрахме нов управителен съвет
• Променихме устава на дружеството, като облекчихме правилата за членство
• Написахме много писма, проведохме срещи, участвахме в различни работни групи към министерства и ведомства

Подробна информация по отношение на туристическата инфраструктура:

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Маршрутите, които вече са прочистени и обозначени в Община Дългопол са следните:
1.Дългопол-паметник Христо Патрев-гара Комунари. Синя маркировка. 15,2 км.
2. Дългопол-паметник Христо Патрев-Аспарухово. Синя и Жълта маркировка. 11,6 км
3. Дългопол-скален манастир Тъпаните. Жълта маркировка. 7,3 км
4. Дългопол-Рояшки скални манастири. Зелена маркировка. 6,7 км
5. С. Рояк-скален манастир Тъпаните. Синя маркировка. 5,8 км
6. С. Рояк-Рояшки скални манастири. Синя и зелена маркировка. 3,5 км
7. Аспарухово-вр. Града. Синя маркировка. 8,1 км
8. Аспарухово-паметник Христо Патрев. Жълта маркировка. 3,1 км
9. Аспарухово-вр. Калето-Аспарухово. Кръгов маршрут – зелена маркировка. 10 км
10. Аспарухово-Гара Комунари. Жълта и Синя маркировка. 6,8 км
11. Аспарухово-вр. Калето-гара Партизани. Зелена и Синя маркировка. 11,8 км
12. Аспарухово-вр. Калето-Гара Струя. Зелена и Жълта маркировка. 8,4 км
13. Чудните скали-Манастира-гара Партизани. Синя маркировка. 8,7 км
14. Чудните скали-Гара Струя. Зелена маркировка. 3 км.
15. С. Поляците-водопад Кузя Скока. Синя маркировка. 3,6 км
16. Гара Комунари-Разломната скала. Зелена маркировка. 2,2 км
17. Гара Струя-скала Гъбата-вр. Калето. Жълта и зелена маркировка. 4,2 км

СТРАНДЖА
През 2023г. са завършени напълно следните маршрути, които са групирани по населени места или местности, от където започват. В изходните пунктове и на важните разклони има поставени указателни стрелки (табели) с малки изключения, които ще монтираме през 2024г.. Времената по тях са ориентировъчни, пресметнати по формула, със средно темпо на вървене, без големи почивки и време за снимки, бране на билки, гъби и т.н. Информация за маршрутите около всички останали населени места и местности може да намерите в закачена публикация в групата Странджа – достъпна за всеки
с. Сливарово
с. Сливарово-параклис св. Пантелеймон – Тематичен маршрут, жълта маркировка, разстояние – 0.4км, продължителност -00:10 ч.
с. Сливарово-светилище Индипасха-м. Качул – Регионален маршрут, зелена и жълта маркировка, разстояние – 15.4км., продължителност – 05:20ч.
с. Сливарово-светилище Индипасха-р.Велека-параклис св. Илия-с. Граматиково – Регионален маршрут, зелена маркировка, разстояние – 18.8км., продължителност – 07:10ч.
с. Сливарово-м. Ябълките-м. Одерето-с. Кости –Регионален маршрут, червена маркировка, разстояние – 19.8 км., продължителност – 06:50ч.
с. Сливарово-светилище св. Марина – Тематичен маршрут,жълта и зелена маркировка, разстояние – 10.6км, продължителност – 04:15ч.
с. Сливарово-светилище Голямата аязма – р. Велека – м. Цинигарево – с. Граматиково – Регионален маршрут, синя и зелена маркировка, разстояние – 19.0км, продължителност – 07:15ч.
с. Сливарово-светилище Голямата аязма – р. Велека – Дяволски дол – с. Кондолово-Регионален маршрут, синя, зелена и жълта маркировка, разстояние – 21.2км., продължителност – 08:00ч.
с. Сливарово – светилище Голямата аязма – р. Велека-м. Трите дола – с. Българи – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 20.2 км, продължителност – 07:30ч.
с. Сливарово – светилище Голямата аязма – с. Кости – Регионален маршрут, синя и жълта маркировка, разстояние – 19.7км, продължителност – 06:50ч.
с.Евренозово
с. Евренозово – м. Тумбата-с. Звездец – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 7.8км, продължителност – 02:50ч.
с. Евренозово – Пещери и извори на р. Младежка – с. Евренозово – Регионален кръгов – зелена маркировка, разстояние – 9.3км, продължителност – 03:40ч.
с. Евренозово-с. Близнак – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 5.9км, продължителност – 02:15ч.
с. Евренозово – с. Граничар – Регионален маршрут без маркировка, разстояние – 9.2км, продължителност – 03:15ч.
с.Близнак
с. Близнак – с. Евренозово – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 5.9км, продължителност – 02:15ч.
с. Близнак – с. Граничар – Регионален маршрут, без маркировка, разстояние – 7.4км, продължителност – 02:30ч.
с. Близнак – Голямобуковски манастир – с. Голямо Буково – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 14.2км, продължителност – 04:45ч.
с. Близнак-Близнашкото кале – чешма Двата близнака – Регионален маршрут, зелена маркировка, разстояние – 9.0ч., продължителност – 03:00ч.
с. Близнак – Голямото кале – с. Младежко – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 6.8км, продължителност – 02:45ч.
с.Младежко
Пещери и извори на река Младежка – Образователно – опознавателен кръгов маршрут, жълта маркировка, разстояние – 1.7км, продължителност – 01:00ч.
с. Младежко – с. Евренозово – с. Младежко – Регионален кръгов маршрут, синя, зелена и отново синя маркировка, разстояние – 10.3км, продължителност – 03:50ч.
с. Младежко-м. Тумбата – с. Звездец – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 9.7км, продължителност – 03:40ч.
с. Младежко – Голямото кале – с. Близнак – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 6.8км, продължителност – 02:45ч.
с. Младежко – Индже баир – с. Индже войвода – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 11.1км, продължителност – 04:00ч.
с. Младежко-р. Младежка – с. Бяла вода – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 12.7км, продължителност – 04:20ч.
с. Младежко – р. Младежка – с. Калово – Регионален маршрут, синя, жълта и червена маркировка, разстояние – 17.0км, продължителност – 05:45ч.
с. Младежко – р. Младежка – м. Тракийски лагер – м. Качул – Регионален маршрут, синя и жълта маркировка, разстояние – 39.7км, продължителност – 13:30ч.
м-ст Качул
м. Качул – вр. Янчов баир – с. Граматиково – Регионален маршрут, синя и зелена маркировка, разстояние 11.0 км., продължителност – 04:15ч.
м. Качул- р. Велека-р. Стръмница-с. Заберново, Регионален маршрут, жълта, синя и зелена маркировка, разстояние – 16.3км, продължителност – 05:45ч.
м. Качул – м. Тракийски лагер-с. Стоилово – Регионален маршрут, жълта и червен а маркировка, разстояние – 21.8км, продължителност – 08:00ч.
м. Качул-м. Тракийски лагер-м. Петрова нива – Регионален маршрут, жълта маркировка, разстояние – 17.2км, продължителност – 06:00ч.
м. Качул-м. Тракийски лагер-параклис св. Пантелеймон-с. Калово – Регионален маршрут, жълта и зелена маркировка, разстояние – 23.4км, продължителност 08:15ч.
м. Качул-м. Тракийски лагер-Главикьовска река-с. Бяла вода – Регионален маршрут, жълта и зелена маркировка, разстояние – 33.2км, продължителност – 11:45ч.
м. Качул-м. Тракийски лагер-р. Младежка-с. Младежко – Регионален маршрут, жълта и синя маркировка, разстояние – 39.7км, продължителност 13:30ч.
м. Качул-светилище Индипасха-с. Сливарово – Регионален маршрут, жълта и зелена маркировка, разстояние – 15.4км, продължителност 05:40ч.
м. Качул-р.Велека-параклис св. Илия-с. Граматиково – Регионален маршрут, жълта и зелена маркировка, разстояние – 14.0км, продължителност 05:20ч.
м. Качул-р.Велека-светилище Голямата аязма – Тематичен маршрут, жълта и зелена маркировка, разстояние – 11.6км, продължителност 04:20ч.
м. Качул-р. Велека-Дяволски дол-с. Кондолово – Регионален маршрут, жълта, зелена и отново жълта маркировка, разстояние – 19.0км., продължителност – 07:10ч.
м. Качул-р. Велека-м. Трите дола-с. Българи – Регионален маршрут, жълта и синя маркировка, разстояние – 21.8км., продължителност – 08:00ч.
м. Качул-р. Велека-с. Кости – Регионален маршрут, жълта маркировка, разстояние – 21.2км, продължителност – 07:15ч.
м-ст Марина река
В света на терциерна Европа – Образователно – опознавателен кръгов маршрут, синя маркировка, разстояние – 2.2км, продължителност – 01:00ч.
с. Бродилово
с. Бродилово-параклис св. Богородица-с. Бродилово – Тематичен кръгов маршрут, жълта маркировка, разстояние – 6.2км, продължителност – 02:30ч.
с. Бродилово-р. Велека-с. Кости Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 11.1км, продължителност 03:30ч.
с. Бродилово-заслон Блей баири – Регионален маршрут, жълта маркировка, разстояние – 3.0км, продължителност 01:15ч.
с. Бродилово-м. Гьола-с. Варвара – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 6.5км, продължителност 02:20ч.
с. Бродилово-параклис св.св. Константин и Елена-гр. Ахтопол – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 9.3км, продължителност 03:15ч.
с. Бродилово-Царското кладенче-с. Синеморец – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 15.3км, продължителност 05:00ч.
с. Варвара
с. Варвара- м. Гьола -с. Бродилово – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 6.5км, продължителност – 02:15ч.
с. Варвара-м. Гьола-заслон Блей баири-м. Чукаря-с. Варвара – Регионален кръгов маршрут, синя и зелена маркировка, разстояние – 13.5км, продължителност – 04:45ч.
с. Варвара-Папийско дере-с. Варвара – Регионален кръгов маршрут, зелена маркировка, разстояние – 6.4км, продължителност – 02:30ч.
гр. Ахтопол
гр. Ахтопол-параклис св.св. Константин и Елена-с. Бродилово, Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 9.3км, продължителност -03:30ч.
гр. Ахтопол-устие на р. Велека-с. Синеморец – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 8.2км, продължителност – 03:00ч.
с. Синеморец
с. Синеморец-устие на р. Велека-гр. Ахтопол – Регионален маршрут, син я маркировка, разстояние – 8.2км., продължителност – 03:00ч.
с. Синеморец-Царското кладенче-с. Бродилово – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 15.3км, продължителност – 05:00ч.
с. Синеморец-Силистар-с. Резово –Регионален маршрут, синя маркировка , разстояние – 13.3км., продължителност – 04:40ч.
с. Резово
с. Резово-Силистар-с. Синеморец – Регионален маршрут, синя маркировка, разстояние – 13.3км, продължителност – 04:40ч.
с. Изгрев
с. Изгрев-вр. Голеш-заслон Петдесетте буки-с. Изгрев – Регионален кръгов маршрут, синя маркировка, разстояние – 11.4км, продължителност – 04:00ч.


Отчет ТД Насам-Натам за 2022г.

Това е нашият пълен отчет за дейността през 2022 година

Тази година отчетът ще е разделен на 2 части:

Стратегия за развитие на пешеходния и велосипеден туризъм „Странджа-достъпна за всички“, съвместно с нашите приятели от Планиландия
Обходени бяха почти всички маршрути, някои трасета бяха променени по различни причини, набелязани бяха няколко нови маршрута. Всичко това коства многобройни преходи, заснемане и трасиране.
През годината проведохме над 10 събития и с помощта на стотици доброволци успяхме да почистим и маркираме следните маршрути (или части от тях):
с. Бяла вода-с. Младежко (между макадама и моста на главното шосе) – 1,6 км
с. Калово-с. Звездец (в частта от р.Младежка до с. Звездец) –10,3 км
с. Калово-св.Пантелей-р. Младежка (нов маршрут) – 5,2 км
с. Калово-св.Тодор-аязмо (нов маршрут) – 1,4 км
с. Заберново-р.Стръмница-с.Граматиково (нов маршрут) – 13,3 км
с. Заберново-р. Стръмница-с. Визица (нов маршрут) – 6,7 км
с. Заберново-Тракийски лагер-с. Стоилово (в частта до пресичането на р.Велека) – 6.1 км
с. Заберново-параклис Боже име – 1,5 км
с. Заберново-параклис св. Марина (нов маршрут) – 1 км
с. Визица-скала 12-те извора (нов маршрут) – 2,2 км
с. Визица-с. Писменово (в частта до м. Стара Визица) – 3 км
с. Визица-водопад Корубят-с.Визица (нов кръгов маршрут) – 7,8 км
с. Граматиково-мината-вр. Янковски чукар-м. Качул – 11 км
с. Граматиково-м. Цинигарево-р.Велека-Голямата аязма – 9,1 км
с. Граматиково-св. Константин и Елена-чешма 10-те чучура – 1,1 км
В царството на зелениката – 3,8 км
с. Кондолово-св. Петка-р. Трашка-с. Кости – 15,3 км
с. Кондолово-Дяволски дол-Голямата аязма – 11,4 км
с. Кондолово-параклис св. Пантелеймон – 0,8 км
с. Кондолово-параклис св. Константин – 0,6 км
В царството на терциерна европа-Марина река – 2,1 км
с.Българи-св. Илия-с. Кости – 8,6 км
с.Българи-м. Дядо Вълчо-с. Кости (ново трасе през резерват Силкосия) – 16,7 км
с.Българи-м.Трите дола-р. Трашка-р. Велека-Голямата аязма – 10,4 км
с.Българи-св. Троица-Трионски дол-Скока-с. Велика (в частта до водопад Скока) – 11,6 км
с.Българи-крепост Ургури – 1,8 км
с.Българи-параклис св. Константин – 1 км
Пътека 1 за посетители в резерват Средока – 1,4 км
Пътека 2 за посетители в резерват Тисовица – 2,4 км
с. Кости-м. Одерето-м. Ябълките-с. Сливарово – 19,7 км
с. Кости-водопад Казанчето-св. Богородица-с. Кости (кръгов маршрут) – 7,1 км
с. Кости-водопад Райков вир – 1,5 км
с. Кости-м. Качул – 21 км
отклонения към параклисите св. Димитър, св. Марина, св. Пантелеймон и св. Константин – 1,5 км
с. Сливарово-ЗМ Руденово-светилище св. Марина-м. Ябълките – 13,3 км
с. Сливарово-светилище Голямата аязма – 9,8 км
с. Сливарово-светилище Индипасха – 8,4 км
с. Сливарово-параклис св. Пантелеймон – 0,5 км
Кръгов маршрут Каменска бърчина-светилище Камъка – 1 км
гр. Малко Търново-м. Кулата-светилище св. Марина (нов маршрут) – 10,7 км
отклонения към параклисите Боже име, св. Богородица и св. Марина – 3,4 км
Докузак-Бигора-св. Богородица-Докузак (нов кръгов маршрут) – 3,7 км
с. Стоилово-рез.Средока- светилище св. Марина (нов маршрут) – 7,1 км
с. Стоилово-параклис св. Троица – 1 км
Общо около 280 км (има още няколко започнати, но не завършени). С миналогодишните маршрути километрите са вече 530!
По всички изброени по-горе маршрути, както и по част от направените през 2021 г поставихме указателни стрелки (табели) в изходните пунктове и по най-важните разклони. Общият им брой до сега е 835.
На 10 важни разклона бетонирахме жалони, на които поставихме част от указателни табели
С помощта на дарители, Община Малко Търново, няколко фирми и организации бяха изработени 30 броя информационни табла с подробна туристическа карта, от които поставихме 16 броя на следните места – Малко Търново, Стоилово, Сливарово, Бръшлян, Бяла вода, Калово, Заберново, Визица, Граматиково, Кондолово, Българи, Кости, м. Качул, м. Докузак, м. Петрова нива и р. Младежка.
През годината проведохме много и различни срещи с редица институции, с някои подписахме споразумения за сътрудничество, с други успяхме да договорим финансова помощ за стратегията, трети помогнаха по различен начин. Добре си сътрудничим с ЮИДП, ДГС-тата на територията на парка, ИАГ, РДГ, РИОСВ, МОСВ, Министерство на Туризма, Община Малко Търново и други.
След наше предложение бе разрешена за преминаване нова пътека през резерват Силкосия, предстои това да се случи и в резерват Тисовица съвсем скоро.

Но освен в Странджа организирахме или помагахме при извършването на много разнородни дейности в цялата страна, с трайни резултати в полза на пешеходния туризъм. По-важните от тях са следните:
В района на село Черни осъм вече има осем маркирани туристически маршрута, с поставени указателни табели. Това се случи благодарение на много добрата организация и съвместна работа на Кметство Черни Осъм, Национално училище за планински водачи – Черни Осъм, Природонаучен музей -Черни Oсъм, Планинска спасителна служба – отряд Троян и със съдействието на ТД „Насам-Натам“.
През месец юни по покана на Община Горна Малина проведохме мероприятие за почистване и маркиране на маршрут в района на село Байлово – родното място на Елин Пелин. Заедно с над 20 доброволци и приятели почистихме и маркирахме маршрута „По стъпките на Елин Пелин“, който е 11 км, зелена маркировка.
През месец септември се отзовахме на поканата на хижарите на хижа Ехо за съдействие при пренасянето на два броя цистерни за вода до хижата.
През месец октомври проведохме мащабно мероприятие с участието на 26 човека в село Жеравна. Следните маршрути вече са почистени, маркирани и с поставени указателни табели:
Начало с. Жеравна
Жеравна – заслон Ботуша – Котел. Синя маркировка. Дължина: 9,6 км. Продължителност: 3:30 часа
Жеравна – Котленската пътека – Котел. Зелена маркировка до разклона след Отузбирова чешма, синя/червена до Котел. Дължина: 11,8 км. Продължителност: 4:30 часа
Жеравна – вр. Вида (крепост Диавена). Зелена маркировка до билото, синя до подножието на върха, червена до горе. Дължина: 4,3 км. Продължителност: 1:50 часа
Жеравна – скала Варовицата. Синя маркировка до разклона към скалата, жълта по пътеката до нея. Дължина: 1,5 км. Продължителност: 0:40 часа
Жеравна – заслон Ботуша – вр. Разбойна. Синя маркировка до пътя над заслон Ботуша, червена до върха. Дължина: 8,8 км. Продължителност: 3:40 часа
Кръгов панорамен маршрут „Ветрила“. Синя маркировка до билото, червена по билото на изток, зелена на слизане към Жеравна. Дължина: 8 км. Продължителност: 3:20 часа
Начало гр. Котел
Котел – заслон Ботуша – Жеравна. Синя маркировка. Дължина: 9,6 км. Продължителност: 3:30 часа
Котел – Котленската пътека – Жеравна. Синя/червена маркировка до разклона преди Отузбирова чешма, зелена до Жеравна. Дължина: 11,8 км. Продължителност: 4:45 часа
Котел – вр. Разбойна. Червена маркировка. Дължина: 5,3 км. Продължителност: 2:15 часа
Котел – вр. Вида (крепост Диавена). Синя/червена маркировка до разклона преди Отузбирова чешма, зелена маркировка до подножието на върха, червена до горе. Дължина: 10,5 км. Продължителност: 4 часа
Котел – вр. Вида (крепост Диавена). Начало при Гръцки дол. Червена маркировка. Дължина: 3,5 км. Продължителност: 1:30 час
През месеците октомври и ноември извършихме пълно обследване на състоянието на зимната туристическа маркировка на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Тази не лека задача се осъществи по програмата на МОСВ Политики за младежта в сферата на околната среда чрез Дирекция на НПЦБ. Подробен отчет за състоянието на тези така важни елементи на туристическата инфраструктура е изпратен на дирекцията.
През ноември отново по същата програма проведохме обучение на младежи от Националното училище за планински водачи – с. Черни осъм в хижа Плевен относно важността, елементите, историята и състоянието на зимната туристическа маркировка.
През декември монтирахме указателни табели по трите маркирани маршрута до връх Илийца – първенецът на Карнобатска планина
През годината изпратихме десетки писма до няколко министерства, общини и други държавни структури, относно предложения за нормативни промени, съдействие за дейностите ни по компетентност и сигнализиране за различни нередности. Благодарни сме на всички, които отговориха, приеха предложенията ни и изразиха желание за съвместна работа.
И през 2023 година продължаваме да работим по същия начин – усърдно, прозрачно и безкористно! Заповядайте на следващите ни събития и при желание вижте условията за членство в нашето дружество.


Отчет ТД Насам-Натам за 2021г.

Това е нашият Отчет за свършеното през 2021 г. по повод реализирането на стратегията за развитие на пешеходния и велосипеден туризъм „Странджа-достъпна за всички“, съвместно с нашите приятели от Планиландия
Както вече знаете в началото на 2021 г. разработихме подробна стратегия за развитие на този вид туризъм в Странджа, която представихме пред всички институции, пред обществото, медиите и не малко собственици на къщи за гости.
Обходени бяха почти всички маршрути, някои трасета бяха променени по различни причини, набелязани бяха няколко нови маршрута. Всичко това коства многобройни преходи, заснемане и трасиране.
През м. Март подписахме споразумение за сътрудничество с Дирекцията на ПП Странджа, както и съгласувахме своята дейност с ръководството на Изпълнителна агенция по горите, които са техен принципал.
През м. Април изпратихме писма до Община Царево и Община Малко Търново, и проведохме среща с кмета на Малко Търново, на която го запознахме подробно с параметрите на стратегията. Получихме уверение, че общината ще се включи и ще помогне финансово, както и, че ще съдейства за всичко, което е необходимо. За съжаление през 2021 г. това не успя да се случи, но получихме писмено уверение през м.Декември, че в бюджета за 2022 г ще бъдат заложени средства за 184 табели и 5 табла. От община Царево все още нямаме отговор на нашето писмо, но няма и отказ.
През м. Юли проведохме работна среща с ръководствата на ЮИДП и петте ДГС на територията на парк Странджа, в която се договорихме да работим за опазване на изградените маршрути, да не се извършва дърводобив по тях, както и превръщането на пътеките в извозни пътища. Крайната цел е всички маршрути да бъдат нанесени на техните горскостопански карти и да се пазят. Процесът е в ход и към момента обещанието се спазва – нова сеч по маршрутите не се извършва.
Същият месец поставихме началото на едно добро сътрудничество с РИОСВ Бургас и МОСВ. Проведохме среща, след това и на терен показахме необходимостта от прокарване на нов маршрут в резерват Средока до Светилище св. Марина. Променихме трасето и прокарахме ново в последната част преди св. Марина. Такъв процес не е никак лек, но за няколко месеца заповедта бе подписана от министъра на ОСВ. С това нашето сътрудничество с тях не приключва, даже напротив. Има нужда от промяна и вкарване на още едно трасе в един от резерватите, както и съгласуване на част от маршрутите, преминаващи през защитени територии.
През годината проведохме над 10 събития и с помощта на стотици доброволци успяхме да почистим и маркираме следните маршрути (или части от тях):
с. Бяла вода-с. Младежко (в частта до пресичането на р.Младежка) – 4,5 км
с. Бяла вода-м. Приево-с. Калово – 11,1 км
с. Бяла вода-р. Велека-с. Калово – 10,5 км
с. Бяла вода-параклис св. Петка – 0,5 км
с. Бяла вода-параклис св. Илия – 1 км
с. Калово-св. Петка-с.Заберново – 5,5 км
с. Калово-с. Звездец (в частта до пресичането на р.Младежка) – 3,5 км
с. Калово-Долмените в м.Чардак и св.Неделя – 2 км
с. Заберново-р.Стръмница-с.Граматиково (нов маршрут) – 13,3 км
с.Заберново-долмен в м. Лагат – 3 км
В царството на хищниците – 6,4 км
с. Визица-св.Илия-св.Троица-с.Граматиково (нов маршрут до св.Троица) – 10,9 км
с. Граматиково-с.Кондолово – 5,8 км
с.Граматиково-св.Илия-р.Велека-Индипасха – 10,3 км
с.Кондолово-св.Петка-с.Българи – 7,8 км
с.Българи-параклис св. Константин – 1 км
с. Звездец-р.Велека-с. Бръшлян – 12 км
с. Бръшлян-св. Пантелеймон-с. Стоилово – 10,3 км
Покрай бързеите на р.Катун (нов кръгов маршрут) – 11,6 км
В царството на билките – 4,2 км
До двата вриса – 4 км
На хайдушкото сборище (кръгов маршрут) – 7,3 км
с. Стоилово-рез.Средока-гр. Малко Търново – 10,8 км
с.Стоилово-р.Велека-с.Заберново (в частта до пресичането на р.Велека) – 6,5 км
с.Стоилово-Петрова нива-с.Стоилово (кръгов маршрут) – 9,3 км
с.Стоилово-рез.Средока-водопад Докузак – 7,1 км
с.Стоилово-св.Елена-св.Костадин – 1 км
Странджанска горска пътека (кръгов маршрут с ново трасе) – 5,2 км
гр. Малко Търново-водопад Докузак-гр. Малко Търново (кръгов маршрут) – 16,7 км
гр.Малко Търново-Мишкова нива-Голямо градище-Пропада (кръгов маршрут) – 17,6 км
гр. Малко Търново-Хижата-м. Бъчварка-гр.Малко Търново (кръгов маршрут) – 5,4 км
В царството на прилепите – 6,1 км
м. Петрова нива-св.Богородица-Тракийски лагер-м.Петрова нива (кръгов маршрут) – 8 км
Общо около 250 км (има още няколко започнати до някъде, но не завършени).
През 2021 г. направихме няколко кампании за събиране на средства за изработка на информационни табла и указателни табели. В тях се включиха много дарители, с чиято помощ се осигуриха средства за над 300 указателни табели (по-голямата част от които са вече монтирани по маршрутите около Бръшлян, Стоилово и Малко Търново) и 17 указателни табла.
В края на годината спечелихме финансиране от TELUS International Bulgaria за още 400 табели и 5 табла. С това тези елементи от маркировката са обезпечени почти изцяло.
През годината усилено се работеше върху създаването на новата подробна туристическа карта на Странджа. Днес тя вече е готова и скоро ще бъде представена пред туристическото общество. Получи се един страхотен продукт, в които има всичко важно и необходимо.

През 2021г не всичко беше Странджа…
Съвместно с ТД Ранули изградихме и маркирахме нови туристически маршрути над Приморско. Редица интересни обекти, добили популярност през последните години и които се намират по високите части на първите странджански върхове, оградени от високите скали на Маслен нос, златните плажове на Перла и резерват Ропотамо станаха достъпни за повече туристи. Освен мегалитното светилище Бегликташ, древния град Ранули на хълм Лъвската глава, живописни заливи, параклиси, извори, малки, диви плажове и множество други чудеса на природата, любопитният приключенец ще може да изследва загадъчния мегалитен комплекс Ехото, както и да се наслади на високи скални площадки с широк изглед към планината и морето – Казаните и Мерника.
Подновихме цялата зимна маркировка по централното било на Стара планина – между проход Кашана и вр.Косица. Тази грандиозна дейност включваше транспорт до билото с камион, коне и последния участък на гръб на 27 метални тръби за жалони, 23 туби по 20л вода, 93 чувала с пясък, 30 чувала с филц, 31 торби цимент и 27 кофража. Това обуслови изграждането изграждане на 27 пирамиди и бетонирането на 27 жалона, подмазване на 110 пирамиди, боядисване на 140 жалона и монтаж на 240 азимутни табелки и 40 указателни стрелки.


Отчет ТД Насам-Натам за 2020 г.

Тази година, поради разните му там „предизвикателства“ от световно естество, не успяхме да свършим почти нищо от заплануваното… просто добавихме една нова капка в морето, наречено Стара Планина… и не само там.

Някак си, така случайно, разширихме обхвата на нашите монтажно- възстановителни дейности и вече освен в Балкана ни познават и в други части на България – Родопите, Дунавската равнина, Черноморието…

Най-вече работихме на териториите на общините Етрополе, Правец, Ботевград, Горна Малина, Челопеч, Тетевен, Троян, Твърдица, Чепеларе, Дългопол и Созопол, където без да си даваме зор направихме следното:

Подновихме маркировката по 12 маршрута с обща дължина 91 км, като разбира се почистихме основно пътеките.
За съжаление изградихме и маркирахме само 10 нови маршрута, с обща дължина 102 км.
Почистихме и няколко километра пътеки, по които се извършваше „законен“ добив на дървесина, след който картинката не беше никак красива.
Бетонирахме 15 бр колове за зимна маркировка, като съответно ги и боядисахме.

Изработихме 13 бр информационни табла, всяко едно оборудвано с карта на района и всички туристически маршрути.
Монтирахме 355 указателни стрелки (табели) по важни разклони.

Съвместно с Планинската спасителна служба (ПСС) в гр. Троян монтирахме 76 бр азимутни табели по Дълги дял, от вр.Малка Амбарица до х.Амбарица, с което вече всеки кол си има уникален номер, както и азимути и разстояния до съседните колове. С това се надяваме Дълги дял да стане поне малко по-безопасен при лошите метеорологични условия. Надяваме се това да е едно начало на оборудване на всички колове в Централен Балкан с азимутни табели с уникални номера.

И защото обещахме, че ще се грижим за направеното подменихме няколко счупени и/или откраднати табели, както и картата на информационното табло в гр. Златица, която бе изкъртена.

За постигането на тези неща използвахме средства на ТД „Насам-Натам“ и неговите членове, както и средства, набирани в дарителските ни кампании и не на последно място и помощта, указана ни от някои общини: Ботевград, Правец, Горна Малина, Твърдица и кметство Черноморец.
Всичките ни дейности бяха извършени единствено и само с доброволен труд на хора, милеещи за планината. Всичко, което успяхме да свършим през тази необичайна година се дължи на ВАС ПРИЯТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ…

Та това е скромния ни отчет за 2020 г. Искаше ни се 2020 година да е финалът, поне за Балкана. Така и го бяхме обявили – след доброто начало през 2017, подема през 2018 и кулминацията през 2019. Но уви – оказа се, че това е невъзможно.
Ние знаем, че всичко това го можем, защото опитът който натрупахме с годините е огромен.
Възможности и средства има предостатъчно и стига човек да иска да направи нещо, то ще стане.
За толкова години нямаме обещание, което да не сме изпълнили, нямаме провалено начинание.
С всяка изминала година целите, които си поставяме са все по-големи и по-сложни за изпълнение.
Но това не ни плаши, защото имаме Вас приятели. Ние, това сме всички с Вас, едно сплотено общество, едно планинарско семейство, което броди насам-натам из родината и твори чудеса.

Това е Туристическо дружество „Насам-Натам“, част от Български планинарски съюз
Няма сила, която може да спре доброто. Вярвайте в това и продължавайте да мечтаете. И помнете – при нас мечтите стават реалност
Бъдете здрави и до скорошни срещи нейде из планините!
Управителен съвет на Туристическо дружество „Насам-Натам“


Отчет на ТД “Насам-Натам” за 2019 г.

I. Почистени и маркирани са около 200 км. туристически маршрути:

1. Етрополска планина и Било
– Арабаконак-Етрополска седловина-м. Хаджийца
– Екопътека „Арабаконак-Старата мандра-извор на р.Бебреш“.
– Етрополе-Бележката
– Етрополе-св. Атанас
– Буново-х. Чавдар
– Мирково-м. Хаджийца

2. Златишко-Тетевенска планина
– х. Свищиплаз-х. Паскал
– Антон-Антонски превал
– Клисура-Каменната порта

3. Троянска планина
– Бели Осъм-Беклемето-Арка на свободата
– Троян-х. Чучул
– Черни Осъм-х. Чучул (съвместно с училището за планински водачи в Черни Осъм)
– Черни Осъм-вр. Садината (съвместно с училището за планински водачи в Черни Осъм)
– с. Черни Осъм – с. Орешак. (съвместно с училището за планински водачи в Черни Осъм)
–Зелениковски манастир – м. Новоселски поленици.
– м. Смесите-Зелениковския манастир

4. Калоферска планина
– Априлци-Стърна река-х. Плевен
– Априлци-Бъзов дял-х. Плевен
– Острец-паменик Цанко Дюстабанов
– По пътя на Балканджиите
– х.Плевен-м. Новоселски поленици

5. Шипченска планина
– Мъглиж-Винишки камък-вр. Попак

6. Елено-Твърдишка планина
– Твърдица-Студената река-Шешкинград-х. Чумерна

7. Плевен
– Плевен- Крепост Сторгозия – яз. Ттолебенов вал

II. Монтирани са 48 нови жалона и са боядисани част от съществуващите:
1. Етрополска седловина – 2 бр. нови

2. х. Свищиплаз-х. Паскал – 24 бр. нови (съвместно със Спортен клуб Бегач)

3. Антон-Антонски преал – 10 бр. Нови

4. Клисура-Каменната порта – 10 бр. Нови

5. м. Корита – 2 бр. нови

III. Поставени са 250 броя указателни табели по следните маршрути:
• х.Партизанска песен-х.Мазалат.
• Мъглиж-Винишки камък-вр.Попак
• Златица-Еделвайс
• Около х. Свищиплаз
• Клисура-Каменната порта
• Витиня-Арабаконак-Етрополска седловина-х. Чавдар
• с.Мирково – м.Хаджийца
• Априлци (Острец) – паметник Цанко Дюстабанов
• Маршрут „По стъпките на Балканджиите“
• Маршрут „Водните дупки“
• Априлци (Видима) – р.Стърна – х.Плевен
• Априлци (Видима) – Бъзов дял – х.Плевен
• Априлци (Видима) – м.Мазането – х.Плевен
• Плевен-Крепост Сторгозия – яз. Тотлебенов вал
• Маршрут „Бележката“ (Златица)
• Маршрут „Св.Атанас“ (Етрополе)
• гр.Тетевен (Скрибътна) – Васильовското било – х.Васильов
• м.Смесите – Зелениковски манастир – м.Новоселски поленици
• с.Бели Осъм – Беклемето – Арка на свободата
• гр.Троян – х.Чучул
• с.Черни Осъм – х.Чучул
• с.Черни Осъм – вр.Садината
• с.Черни Осъм – с.Орешак

IV. Изработени и монтирани са 40 броя информационни табла с карти в следните изходните пунктове и хижи
• Мъглижки манастир
• Гр. Сопот – център
• Сопотски манастир
• Гара Копривщица
• С. Антон – център
• Гара Пирдоп
• Хижа Паскал
• Гара Златица
• Златишки манастир
• Хижа Свищи плаз
• Хижа Кашана
• С. Мирково – център
• С.Буново – център
• Хижа Чавдар
• Арабаконак
• Гр.Етрополе – център
• Гр. Етрополе – автогара
• Хижа Старопланинец
• Хижа Стражата
• Етрополски манастир
• С.Ямна – до спирката
• С.Черни Вит – м.Острила
• Гр. Тетевен – център
• С.Рибарица – ВПД
• С.Рибарица – р.Заводна
• С.Рибарица – Черната река
• С.Шипково – на завоя
• Хижа Коман
• Хижа Васильов
• Проход Богоя
• Гр. Троян – център
• М.Беклемето – ски пистата
• Хижа Чучул
• С.Черни Осъм – пред училището
• М. Смесите – на паркинга
• Зелениковски манастир
• Гр.Априлци – ВЕЦ Видима
• Гр. Априлци – кв.Острец
• Хижа Партизанска песен
• Хижа Узана


Отчет ТД Насам-Натам за 2018 г.

Здравейте членове и приятели на ТД „Насам-Натам“,

Дойде време да публикуваме нашия отчет за това какво успяхме да свършим с Ваша помощ през 2018 г:

1. Маркирани и почистени бяха 30 маршрута с обща дължина около 325 км. Списък на маршрутите можете да видите по-долу.

2. Изработени и монтирани (над 90%) табели – 430 броя, от които 212 бр. монтаж на кол и 218 бр. монтаж на дърво.

3. В кампанията се включиха много хора – някои с труд, други с парични средства, а някои и с двете.

4. На всички общини около Балкана бяха изпратени писма с молба за помощ и подкрепа. С парични средства се включиха две общини – Етрополе и Антон.

5. В кампанията с парични средства се включиха няколко фирми и организации, които няма да назовем поименно по тяхна молба. Но повечето от Вас знаят кои са.

6. За учредяването на ЮЛНЦ ТД „Насам-Натам“ бяха необходими средства, които покрихме учредителите и те не са включени в настоящия отчет.

7. Към момента членовете на ТД „Насам-Натам“ са 22. От встъпителни вноски и членски внос за 2018 г са получени 1760 лв.

8. Постъпилата сума от дарения е в размер на 7 411 лв (в т.ч. кампаниите в Платформата и Timeheroes). Освен това Община Етрополе са заплатили 100 табели на стойност 1 011 лв.

9. Или общи са събраните средства са 10 182 лв

10. Част от тези средства са изхарчени за:
– 430 табели на стойност 4 820,40 лв
– 6 бр. метални кола, 92 кутии боя, 110 четки, 72 чифта ръкавици, 23 бр. разредител, крепежни елементи, цимет, пясък, чували и др. материали на обща стойност 1 688,81 лв.
– Дарение за Заслон Кончето 100 лв.
– Встъпителна вноска 120 лв за членство в Български планинарски съюз
– Банкови такси – 95,13 лв.
– Транспорт на материалите (джип и камион) – 350 лв.
– Закриване на годината на х.Хубавец– 200 лв.
Общата сума на разходите е 7 374,34 лв.

11. Наличните средства в банката към днешна дата са в размер на 2 807,66 лв.
2018 годината беше успешна. Надяваме се и през следващата да се справим подобаващо. Имаме и начален ресурс , с който можем да започнем мероприятията от по-рано. По долу са изброени маршрутите, които премаркирахме и на които поставихме табели. Освен по тях табели бяха поставени около х.Амбарица и по главното било между х.Добрила и заслон Ботев.

• х.Рудината-Етрополски проход-х. Чавдар – 15 км. Синя маркировка
• Етрополе-Етрополска мандра-х.Чавдар – 18.5 км. Синя маркировка
• Етрополе (м.Баш Самоков)-Етрополска мандра-м.Хаджийца – 9 км. Жълта маркировка
• Етрополе (разклон под Кашана)-Попов гьол-х. Мургана – 3 км. Синя маркировка
• Х.Мургана-м.Бешбунар – 2 км. Червена маркировка
• Етрополе (м.Баш Самоков)-х.Стражата – 5.5 км км. Жълта маркировка
• Етрополе-Св.Атанас-м.Гроба-х. Стражата – 14.5 км. Синя маркировка
• Етрополе-Уменска поляна-м.Гроба-х.Стражата – 12 км. Зелена маркировка
• х.Стражата-х.Кашана – 5.5 км. Зелена маркировка
• х.Кашана-вр.Свищиплаз-х.Свищиплаз – 8 км. Червена маркировка
• Етрополе-манастира-Суха равен-вод.Враня вода-Ямна – 10 км. Жълта маркировка
• Ямна-Стара река-х.Стражата – 7.5 км.Жълта маркировка
• Ямна-Стара река-м.Гроба-х.Свищиплаз – 11.5 км.Синя маркировка
• Ямна-Горна Ямна-Чертиград – 10 км.Жълта маркировка
• ВЕЦ Черни Вит-Бенковска пещера-Чертиград – 5 км.Жълта маркировка
• Тетевен(Скрибътна)-Васильовското било-х.Васильов – 21 км.Червена маркировка
• с.Васильово-х.Васильов – 9.5 км.Жълта маркировка
• Рибарица-Дебели дял-х.Васильов – 15 км.Зелена маркировка
• Рибарица-пикник Богоя-х.Васильов – 10.5 км.Жълта маркировка
• Х.Васильов-проход Богоя-вр.Кашка – 10.5 км.Синя маркировка
• ШМБ-х.Васильов – 5.5 км.Синя маркировка
• Х.Васильов-х.Коман – 8.5 км.Зелена маркировка
• с.Шипково-х.Коман – 4 км.Жълта маркировка
• х.Добрила-заслон Ботев – 15 км.Червена маркировка
• х.Мазалат-х.Партизанска песен-х.Узана – 16 км.Червена маркировка
• с.Скобелево-Сечен камък-Корита – 14 км. Зелена маркировка
• с.Ясеново-Сечен камък-Корита – 16км. Жълта маркировка
• с.Ясеново-р.Лешница-х.Узана – 16 км. Синя маркировка
• с.Ясеново-м.Улуците-х.Узана – 10 км.Синя маркировка
• с.Ясеново-вр.Исполин-х.Узана – 10.5 км.Зелена маркировка