Календарен план 2018

Април
21 – Маркиране и почистване на пътеки във Васильовска планина – организатор УС на д-вото
28-29 Маркиране и почистване на пътеки в Шипченска планина – организатор УС на д-вото

Май
05-06 Маркиране и почистване на пътеки във Васильовска планина – организатор УС на д-вото

Юни
07-10 Маркиране и почистване на пътеки във Васильовска планина – организатор УС на д-вото
12 Маркиране и почистване на пътеки в Етрополска планина – организатор УС на д-вото
15-17 Маркиране и почистване на пътеки в района на х. Стражата – организатор УС на д-вото
26 Маркиране и почистване на пътеки във Васильовска планина – организатор УС на д-вото

Юли
27 Участие на членове на дружеството в похода Стара 100х24 – организатор Ст. Стоилов

Август
04-05 Маркиране и почистване на пътеки в района на х. Мургана – организатор УС на д-вото
18-19 Довършителни работи в Етрополска и Васильовска планина – организатор УС на д-вото

Септември
06 Маркиране и почистване на пътеки в района на с. Ямна – организатор УС на д-вото
22-24 Монтиране на колове и табели в Етрополска планина – организатор УС на д-вото
29-30 Маркиране, монтиране на колове и табели в Шипченска планина – организатор УС на д-вото

Октомври
06-07 Монтиране на колове и табели в района на х. Коман – организатор УС на д-вото
06-07 Монтиране на колове и табели в ЦБ – заслон Ботев – х.Амбарица – организатор УС на д-вото
13-14 Монтиране на колове и табели във Васильовска и Етрополска планина – организатор УС на д-вото
20 Монтиране на табели по маршрута към х. Бенковски – организатор УС на д-вото
20-21 Монтиране на колове и табели в района на х. Свищиплаз – организатор УС на д-вото

Ноември
10-11 Закриване на сезона – хижа Хубавец – организатор УС на д-вото