Фонд туристическа инфраструктура

ЗАЕДНО КЪМ ПО-ДОБРА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ТД „Насам-Натам“ стартира кампания за набиране на средства, насочена към подобряване на туристическата инфраструктура по пешеходните маршрути. С ангажираност и отговорност към развитието на планинския туризъм, опазване на околната среда, въвеждане на правила за поведение в защитените територии и тяхното спазване, ние продължаваме да вярваме, че заедно можем да направим големи промени, които ще подобрят преживяването на всички в красивите ни планини.

ℹ️ Цел на кампанията

Създаване на ФОНД „Туристическа инфраструктура“, средствата от който да се използват само за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути, възстановяване и подмяна на всички елементи от туристическата инфраструктура, развитие на информационни точки за посетители.

❗️Защо е важно:

✅️ Планинският туризъм играе ключова роля за нас, като допринася за икономическото развитие, културното обогатяване и запазването на природните ресурси и човешкото здраве.

✅️ Подобряването на туристическата инфраструктура не само ще привлече повече посетители към даден регион, но и ще гарантира по-добро и безопасно преживяване за тях, намаляване на рисковете от изгубване или объркване, а често и спасяване на човешки животи.

Как можете да помогнете

ℹ️ Всички вие сте ключът към успеха на тази кампания!

Можете да дарите средства като физическо или юридическо лице

Или споделите информация за нашата инициатива с вашите приятели и партньори

А защо не и да се включите като доброволци в нашите активности за подобряване на туристическата инфраструктура.

❗️При необходимост от повече подробности се свържете с нас. Гарантираме прозрачност на всеки дарен лев!

Вярваме в силата на общността и във вашата подкрепа. Само чрез съвместни усилия можем да постигнем нашата цел за подобряване на туристическата инфраструктура и създаване на по-привлекателна и устойчива туристическа среда. Благодарим ви за вашия принос и подкрепа!

Дарение във ФОНДА можете да направите по следната банковата сметка:

Туристическо дружество “Насам-натам“
IBAN: BG86BUIN95611000599066
BIC: BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Основание: ФОНД Туристическа инфраструктура

✅В края на всяко шестмесечие ще публикуваме подробен отчет на събраните средства във ФОНДА, включително с имената и сумите на всеки дарител, освен ако някой не е заявил категорично желание за анонимност, както и на изразходваните средства, разбити по отделни пера, на база първични счетоводни документи.
✅На всеки дарител ще бъде издадено удостоверение за направеното дарение.
✅Всяко събитие за подновяване на туристическата инфраструктура ще бъде обявявано публично в информационните канали на дружеството поне 7 дена предварително, за да могат всички, които желаят да се включат.
✅След всяко събитие ще публикуваме подробен отчет на свършената работа, подкрепен със снимков материал.

Благодарим за доверието!