Категория: 2020

31.12.2020 – отчет 2020

Подновяване на маркировка Изграждане на нови маршрути Почистване на пътеки Почистване на пътеки Почистване на сечища Превоз на материалите Бъркане на бетон Нови жалони Нови жалони и табели Подготовка за монтаж Нови табели около Арковна Нови табели на вр.Мургаш Нови табели в Родопите Монтаж на табели Информационно табло в Черноморец Монтаж на информационно табло в Проглед Ново табло до парк Водениците Монтаж на табло на стена Таблото на х.Паскал Таблото в с.Проглед Нови азимутни табели Азимутни табели по Дълги дял над х.Амбарица Част от групата в Ботевград