Категория: Снимки

МЕРОПРИЯТИЕ НА Х. АМБАРИЦА 06-07.10.2018

Мероприятие на х.Амбарица, организирано от ТД „Насам-Натам“. Маркиране на централното било и поставяне на табели по билото и по летните пътеки. С участието Станислав Стоилов, Димо Колев, Златина Димова, Диди Цветанова, Петя Николова, Деница...