Категория: Покани

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 11 септември 2021 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Свищи плаз в Стара планина,...

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

12 май 2020 г. Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 14 юни 2020 г. /неделя/ от 09:00 ч. на хижа Кашана...