Категория: Покани

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно изборно общо събрание на 16 септември 2023 г. /събота/ от 18:00 ч. в с. Аспарухово, община Дългопол, Спортен комплекс, при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет на ТД „Насам-Натам“ за 2022 г. 2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2023 г. 3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“. 4. Освобождаване на членовете на управителния съвет. 5. Избор на членове за нов управителен съвет. 6. Разни. Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 19:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 14.08.2023 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно общо събрание на 28 май 2022 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Триглав в Централна Стара планина, при следния дневен ред: 1. Отчет на УС на ТД „Насам-Натам“ за 2021 г. 2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2022 г. 3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“. 4. Промяна в Управителния съвет на ТД „Насам-Натам“. 5. Разни. Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 18:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 11 септември 2021 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Свищи плаз в Стара планина, при следния дневен ред: 1. Отчет на УС на ТД „Насам-Натам“ за 2020 г. 2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2021 г. 3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“. 4. Промяна в Управителния съвет на ТД “Насам-Натам“. 5. Разни. Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 18:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите. При промяна на епидемиологичната обстановка си запазваме правото да променим мястото и/или датата на Общото събрание. Бонус за присъстващите членове на Общото събрание! Ще се поднови коловата маркировка по билото между х.Кашана и вр.Косица, която е в трагично състояние. Бъдете здрави и до скоро.

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

12 май 2020 г. Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 14 юни 2020 г. /неделя/ от 09:00 ч. на хижа Кашана в Стара планина, при следния дневен ред: 1. Отчет на УС на ТД „Насам-Натам“ за 2019 г. 2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2020 г. 3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“. 4. Представяне на Календарния план на ТД „Насам-Натам“ за 2020 г. 5. Разни. Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 10:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите. При промяна на епидемиологичната обстановка си запазваме правото да променим мястото и/или датата на Общото събрание. Бонус за присъстващите членове на Общото събрание! Ако времето позволява ще бъдат маркирани два маршрута в района и ще се огледа състоянието на коловата маркировка по билото между х.Кашана и вр.Свищи плаз, която е в трагично състояние. Бъдете здрави и до скоро.