Автор: bgplaninar

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, свиква Отчетно общо събрание на 11 септември 2021 г. /събота/ от 17:00 ч. на хижа Свищи плаз в Стара планина,...