Учредители

Валя и Димо от Бургас

Диди и Цецо от Ловеч

Ваня и Владо от Плевен

Албена и Ангел от София

Мехмед от Габарево

Руми от Карнобат

Станислав от Пловдив