Текущи кампании

Дарителството в ТД „НАСАМ-НАТАМ“ е доброволно.

За кампаниите и инициативите които организираме и провеждаме се набират средства от дарения. Със събраните суми се изработват табели, закупуват се тръби и материали, които се поставят по маршрутите. Количествата и броят им се определя според събраните средства.

Сумата, която сте решили да дарите, можете да изпратите с банков превод по сметката на ТД „НАСАМ-НАТАМ“
IBAN: BG86BUIN95611000599066
BIC: BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД