Отчети

Здравейте членове и приятели на ТД „Насам-Натам“,

Дойде време да публикуваме нашия отчет за това какво успяхме да свършим с Ваша помощ през 2018 г:
1. Маркирани и почистени бяха 30 маршрута с обща дължина около 325 км. Списък на маршрутите можете да видите по-долу.

2. Изработени и монтирани (над 90%) табели – 430 броя, от които 212 бр. монтаж на кол и 218 бр. монтаж на дърво.

3. В кампанията се включиха много хора – някои с труд, други с парични средства, а някои и с двете.

4. На всички общини около Балкана бяха изпратени писма с молба за помощ и подкрепа. С парични средства се включиха две общини – Етрополе и Антон.

5. В кампанията с парични средства се включиха няколко фирми и организации, които няма да назовем поименно по тяхна молба. Но повечето от Вас знаят кои са.

6. За учредяването на ЮЛНЦ ТД „Насам-Натам“ бяха необходими средства, които покрихме учредителите и те не са включени в настоящия отчет.

7. Към момента членовете на ТД „Насам-Натам“ са 22. От встъпителни вноски и членски внос за 2018 г са получени 1760 лв.

8. Постъпилата сума от дарения е в размер на 7 411 лв (в т.ч. кампаниите в Платформата и Timeheroes). Освен това Община Етрополе са заплатили 100 табели на стойност 1 011 лв.

9. Или общи са събраните средства са 10 182 лв

10. Част от тези средства са изхарчени за:
– 430 табели на стойност 4 820,40 лв
– 6 бр. метални кола, 92 кутии боя, 110 четки, 72 чифта ръкавици, 23 бр. разредител, крепежни елементи, цимет, пясък, чували и др. материали на обща стойност 1 688,81 лв.
– Дарение за Заслон Кончето 100 лв.
– Встъпителна вноска 120 лв за членство в Български планинарски съюз
– Банкови такси – 95,13 лв.
– Транспорт на материалите (джип и камион) – 350 лв.
– Закриване на годината на х.Хубавец– 200 лв.
Общата сума на разходите е 7 374,34 лв.

11. Наличните средства в банката към днешна дата са в размер на 2 807,66 лв.
2018 годината беше успешна. Надяваме се и през следващата да се справим подобаващо. Имаме и начален ресурс , с който можем да започнем мероприятията от по-рано. По долу са изброени маршрутите, които премаркирахме и на които поставихме табели. Освен по тях табели бяха поставени около х.Амбарица и по главното било между х.Добрила и заслон Ботев.
• х.Рудината-Етрополски проход-х. Чавдар – 15 км. Синя маркировка
• Етрополе-Етрополска мандра-х.Чавдар – 18.5 км. Синя маркировка
• Етрополе (м.Баш Самоков)-Етрополска мандра-м.Хаджийца – 9 км. Жълта маркировка
• Етрополе (разклон под Кашана)-Попов гьол-х. Мургана – 3 км. Синя маркировка
• Х.Мургана-м.Бешбунар – 2 км. Червена маркировка
• Етрополе (м.Баш Самоков)-х.Стражата – 5.5 км км. Жълта маркировка
• Етрополе-Св.Атанас-м.Гроба-х. Стражата – 14.5 км. Синя маркировка
• Етрополе-Уменска поляна-м.Гроба-х.Стражата – 12 км. Зелена маркировка
• х.Стражата-х.Кашана – 5.5 км. Зелена маркировка
• х.Кашана-вр.Свищиплаз-х.Свищиплаз – 8 км. Червена маркировка
• Етрополе-манастира-Суха равен-вод.Враня вода-Ямна – 10 км. Жълта маркировка
• Ямна-Стара река-х.Стражата – 7.5 км.Жълта маркировка
• Ямна-Стара река-м.Гроба-х.Свищиплаз – 11.5 км.Синя маркировка
• Ямна-Горна Ямна-Чертиград – 10 км.Жълта маркировка
• ВЕЦ Черни Вит-Бенковска пещера-Чертиград – 5 км.Жълта маркировка
• Тетевен(Скрибътна)-Васильовското било-х.Васильов – 21 км.Червена маркировка
• с.Васильово-х.Васильов – 9.5 км.Жълта маркировка
• Рибарица-Дебели дял-х.Васильов – 15 км.Зелена маркировка
• Рибарица-пикник Богоя-х.Васильов – 10.5 км.Жълта маркировка
• Х.Васильов-проход Богоя-вр.Кашка – 10.5 км.Синя маркировка
• ШМБ-х.Васильов – 5.5 км.Синя маркировка
• Х.Васильов-х.Коман – 8.5 км.Зелена маркировка
• с.Шипково-х.Коман – 4 км.Жълта маркировка
• х.Добрила-заслон Ботев – 15 км.Червена маркировка
• х.Мазалат-х.Партизанска песен-х.Узана – 16 км.Червена маркировка
• с.Скобелево-Сечен камък-Корита – 14 км. Зелена маркировка
• с.Ясеново-Сечен камък-Корита – 16км. Жълта маркировка
• с.Ясеново-р.Лешница-х.Узана – 16 км. Синя маркировка
• с.Ясеново-м.Улуците-х.Узана – 10 км.Синя маркировка
• с.Ясеново-вр.Исполин-х.Узана – 10.5 км.Зелена маркировка