Как да стана дарител

1. Дарителството в ТД „НАСАМ-НАТАМ“ е доброволно.

2. За кампаниите и инициативите които организираме и провеждаме се набират средства от дарения. Със събраните суми се изработват табели, закупуват се тръби и материали, които се поставят по маршрутите. Количествата и броят им се определя според събраните средства.

3. В началото на всяка календарна година Дружеството изготвя и публикува подробен отчет за получените средства и влагането им по предназначение.

4. Сумата, която сте решили да дарите, можете да изпратите с банков превод по сметката на ТД „НАСАМ-НАТАМ“
IBAN: BG86BUIN95611000599066
BIC: BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД