2018

Маркиране на маршрут с.Ясеново-м.Улуците-х.Узана. С участието на Станислав Стоилов, Радка Попова и Златин Трендафилов