2018

Маркиране на маршрут с. Ясеново-р. Лешница-х. Узана. С участието на Мартин Колев, Димо Колев, Валентина Колева, Станимир Стойчев и Мехмед Ферхат