2018

Маркиране на маршрут с. Ямна -крепост Чертиград. С участието на Димо Колев, Станислав Стоилов, Петър Стоянов, Димитър Петров, Нели Пейкова и Румен Пейков