2018

Маркиране на маршрут с. Ямна-Стара река - х. Свищиплаз. С участието на Димо Колев, Станислав Стоилов, Петър Стоянов, Димитър Петров, Нели Пейкова и Румен Пейков