2018

Маркиране на маршрут с. Скобелево-м. Сечен камък. С участието на Симеон Симеонов, Венцислава Антонова и Петър Филипов