2018

Нощно маркиране на маршрут Етрополе-х.Мургана . С участието на Петя Миланова, Петър Симеонов, Младелин Димитров и Димо Колев