2018

Поставяне на табели по р.Костина и Дългата река. С участието на Ваня Илиева и Владимир Илиев