2018

Маркиране на маршрут с.Ямна-водопад Вранята вода. С участието на Петър Стоянов, Ива Русева, Валентин Георгиев и Галя Георгиева