2018

Поставяне на колове и табели около х.Свищиплаз и по билото към проход Кашана. С участието на Момчил Момчилов, Стоян Гуглев, Албена Тасева, Ангел Димитров, Елена Мартинова и Павел Мартинов

Поставяне на табели и маркиране около Узана. С участието на Цветослава Герджикова и Мариан Колев

Поставяне на табели по р.Костина и Дългата река. С участието на Ваня Илиева и Владимир Илиев

Поставяне на табели около х.Васильов. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Ваня Илиева, Владимир Илиев и Диян Атанасов

Поставяне на табели по маршрута „По стъпките на Бенковски”. С участието на Владимир Илиев и Ваня Илиева

Поставяне на табели около х.Стражата. С участието на Ангел Димитров, Борислав Пепелянков и Севдалин Миланов

Мероприятие на х.Амбарица, организирано от ТД „Насам-Натам“. Маркиране на централното било и поставяне на табели по билото и по летните пътеки. С участието Станислав Стоилов, Димо Колев, Златина Димова, Диди Цветанова, Петя Николова, Деница Добрева, Ангел Димитров, Албена Тасева, Диан Атанасов, Борислав Пепелянков, Севдалин Миланов, Руми Христова, Калоян Пашов, Радка Попова, Владимир Илиев, Ваня Илиева, Цецо Цолов, Лъчезар Николов, Стоимен Петков, Красимир Петков и ПСС Троян - Минко Банчев, Калоян Сяров, Александър Чакаров

Поставяне на кол и табели на Видимския превал. С участието на Атанас Симеонов, Станислав Стоилов, Димо Колев и Златина Димова

Поставяне на кол на х.Коман и табели към х.Васильов. С участието на Румен Гаванозов, Поли Жекова, Анелия Петрова и Емил Манолов

Мероприятие на х.Узана, организирано от ТД „Насам-Натам“. Поставяне на колове, табели и маркиране. С участието Цветослава Герджикова, Мариан Колев, Владимир Илиев, Ваня Илиева, Диди Цветанова, Цецо Цолов, Албена Тасева, Ангел Димитров, Милена Йорданова, Илка Гачева, Михаела Васева Мехмед Ферхат, Петър Стоянов, Кирил Тасков, Ивелина Таскова, Ивелина Джестанова, Илиян Джестанов, Александър Джестанов, Валентина Колева, Мартин Колев, Димо Колев, Станислав Стоилов, Антон Тодоров, Ирена Драганчева, Юлия Димова и Скаутски клуб Владислав Варненчик - Светослав Казаков, Габи Асенова, Станислава Златева, Кирил Цанев, Виктория Казакова и Надежда Иванова

Поставяне на колове в гр. Етрополе. С участието на Катя Дочева, Виктор Найденов и Илия Василев

Поставяне на табели По билото на Етрополска планина. С участието на Младелин Димитров и Димо Колев

Нощно маркиране на маршрут Етрополе-х.Мургана . С участието на Петя Миланова, Петър Симеонов, Младелин Димитров и Димо Колев

Поставяне на табели в Етрополска и Васильовска планина. С участието на Младелин Димитров и Димо Колев.

Диди Цветанова, Цецо Цолов, Владимир Илиев и Ваня Илиева

Получаване новите табели 2018

Маркиране на маршрут с. Ямна -крепост Чертиград. С участието на Димо Колев, Станислав Стоилов, Петър Стоянов, Димитър Петров, Нели Пейкова и Румен Пейков

Маркиране на маршрут с. Шипково - х. Коман. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Ангел Димитров, Албена Тасева и Деница Добрева

Маркиране на маршрут с. Ямна-Стара река - х. Свищиплаз. С участието на Димо Колев, Станислав Стоилов, Петър Стоянов, Димитър Петров, Нели Пейкова и Румен Пейков

Маркиране на част от маршрут По билото на Васильовска планина – гр. Тетевен (Скрибътна) - вр. Кози камък. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Ангел Димитров, Албена Тасева и Деница Добрева

Маркиране на маршрут проход Кашана-х.Мургана-х.Чавдар-Етрополска седловина. С участието на Руми Христова, Станислав Стоилов, Велина Нейкова и Венелин Венков

Участие на членове на ТД „Насам-Натам“ в похода Стара 100х24

Маркиране и поставяне на табели по маршрути гр.Златица-Курудере-х.Свищиплаз и гр.Златица-Говедарника-х.Свищиплаз. С участието на Димо Колев и Мехмед Ферхат

Маркиране и поставяне на табели по маршрути яз.Сопот-х.Васильов и с.Лесидрен-х.Васильов. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Владимир Илиев и Ваня Илиева

Маркиране и поставяне на табели по маршрут х.Равнец-м.Булката-Петолъчката. С участието на Диян Атанасов, Светослав Тодоров, Радка Попова и Симеон

Маркиране на маршрут с.Ямна-водопад Вранята вода. С участието на Петър Стоянов, Ива Русева, Валентин Георгиев и Галя Георгиева

Маркиране на част от маршрут По стъпките на Бенковски – Баш Самоков-х.Стражата-с.Ямна. С участието на Владимир Илиев, Ваня Илиева, Диди Цветанова, Цецо Цолов, Таня Якова и Любомир Харалампиев

Маркиране на маршрут х.Стражата-Черни връх-гр.Етрополе. С участието на Ангел Димитров, Албена Тасева, Ирина Асеново и Севдалин Миланов

Маркиране на маршрут х.Стражата-Манастира-гр.Етрополе. С участието на Петър Стоянов, Ива Русева, Валентин Георгиев и Галя Георгиева

Маркиране на част от маршрут По стъпките на Бенковски – вр. Етрополска Баба-м.Баш Самоков. С участието на Димо Колев, Александра Захариева, Евгени Филипов и Бисер Драганов

Маркиране на маршрут вр. Етрополска Баба-вр. Камишов камък-гр.Етрополе. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Деница Добрева, Таня Якова и Любомир Харалампиев

Мероприятието на х.Стражата, организирано от ТД „Насам-Натам“

Маркиране на маршрут Етрополски проход-х.Рудината. С участието на Димо Колев и Петьо Петков

Маркиране на маршрут х.Коман-х.Васильов. С участието на Румен Гаванозов, Поли Жекова, Анелия Петрова и Ирина Асенова

Маркиране на маршрут с.Рибарица-пикник Богоя-х.Васильов. С участието на Руми Христова, Димо Колев, Диди Цветанова, Цецо Цолов, Момчил Димитров, Владимир Илиев и Ваня Илиева

Маркиране на част от маршрут По билото на Васильовска планина – х.Васильов-вр. Кози камък. С участието на Руми Христова, Димо Колев, Диди Цветанова, Цецо Цолов и Момчил Димитров

Маркиране на маршрут с.Рибарица-Дебели дял-х.Васильов. С участието на Владимир Илиев, Ваня Илиева, Михаела Илиева, Димо Колев, Диди Цветанова, Цецо Цолов и Момчил Димитров

Мероприятието на х.Васильов, организирано от ТД „Насам-Натам“

Разчистване на пътеката по маршрут Ком-Емине под вр.Лиляка. С участието на Момчил Момчилов, Боян Дочев, Ирина Асенова, Румен Гаванозов, Ангел Димитров, Албена Тасева и Боби Пепелянков

Маркиране на маршрут Шипковски минерални бани-х.Васильов. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Деница Добрева, Данаил Радев, Владимир Илиев, Михаела Илиева и Ваня Илиева

Маркиране на маршрут х.Васильов-проход Богоя-вр.Кашка. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Деница Добрева, Данаил Радев, Владимир Илиев, Михаела Илиева и Ваня Илиева

Маркиране на маршрут х. Партизанска Песен-х.Мазалат. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Ангел Димитров, Албена Тасева, Петя Николова и Стефан Балабанов

Маркиране на маршрут с.Ясеново-Химитлийската пътека-х.Узана. С участието на Румен Гаванозов, Поли Жекова и Анжела Пенева

Маркиране на маршрут с.Ясеново-м.Улуците-х.Узана. С участието на Станислав Стоилов, Радка Попова и Златин Трендафилов

Маркиране на маршрут м.Сечен камък-м.Патарешка-м.Корита. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Ангел Димитров, Албена Тасева и Петя Николова

Маркиране на маршрут с. Скобелево-м. Сечен камък. С участието на Симеон Симеонов, Венцислава Антонова и Петър Филипов

Маркиране на маршрут с. Ясеново-р. Лешница-х. Узана. С участието на Мартин Колев, Димо Колев, Валентина Колева, Станимир Стойчев и Мехмед Ферхат

Мероприятието на х. Узана, организирано от ТД „Насам-Натам“

Маркиране на маршрут с.Васильово-х.Васильов. С участието на Диди Цветанова, Цецо Цолов, Владимир Илиев и Ваня Илиева

Поставяне на табели до х.Яворова лъка. С участието на Петко Кънъков и Тодор Бонев

Поставяне на табели над х.Равнец от нашите приятели Нови хоризонти-Варна